nowa ziemia

Wieki całe rodzisz się, aby ze strachu - odwagę zbudować, z lęku - śmiałość, z zapomnienia - ufność i miłość do Boga swego,
aby odnaleźć to, czego nigdy nie zgubiłeś, a o czym zapomniałeś rodząc się na Ziemi..