Dostrzegając prawdziwe życie, twórzcie w Waszych umysłach, sercach, działaniach – świat Boga.
Uwierzcie w Waszą moc, kreujcie przyszłości, twórzcie wizję świata Miłości.
Im więcej miłości dasz, tym szybciej odkryjesz w Sobie Boga.
Ty możesz o Nim zapomnieć, On/ Bóg o Tobie z pewnością nie zapomni.
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

22 marca 2020

Kochani- odejście z powodu niewydolności płuc jest niezwykle bolesne i towarzyszy temu duży lęk.
Osoby, które modlą się proszę, aby dołączyły intencję – łagodnego, bezbolesnego przejścia dusz, które teraz odchodzą z planety, aby ani w nich, ani w polu Ziemi nie pozostał lęk i ból.
 
Możemy taką intencje złożyć do każdego przejścia Istoty ludzkiej czy zwierzęcej.
Poprośmy, aby każdej duszy towarzyszyły Istoty Światła, Miłości, Przewodnicy, aby poprowadzili te dusze w łagodny i spokojny sposób….otulając ich swym ciepłem, światłem, miłością, poczciem bezpieczeństwa.
 
Często osoby odchodzące nie mają świadomego kontaktu z wyższym światem, boją się przejścia, więc my zróbmy to w ich imieniu.
Zaprośmy do każdej przechodzącej Istoty jej Przewodnika, Aniołów, aby towarzyszyli im, uwolnili od bólu, lęku i objawili swoją obecność czyniąc czas choroby i przejścia łagodnym, spokojnym, wypełnionym światłem.
 
Wyślijmy w regiony całego świata – MIŁOŚĆ i ŚWIATŁO.
Wezwijmy miliony ANIOŁÓW Archanioła Michała, Haniela, Rafaela, aby wypełnili Ziemię swoją obecności, aby czas ten dział się w ŚWIATŁOŚCI, MIŁOŚCI, WZNIESIENIU, a nie bólu, lęku i cierpieniu….
 
Niech te dusze odnajdą szczęście i spokój w ramionach MIŁOŚCI.
 
Prośmy i wysyłajmy Anioły Światłości – gdyż zawsze gotowe są na nasze wezwania….
 
NIECH NA ZIEMIĘ SPŁYNIE ŚWIATŁO MIŁOSIERDZIA i WYPEŁNI KAŻDĄ KOMÓRKĘ TEGO ŚWIATA, wznosząc ten świat bezboleśnie….
Niech narodzinom Nowej Ziemi towarzyszy radość, szczęście, ciepło serc i wdzięczność.
 
Otulmy odchodzace dusze naszą MIŁOŚCIĄ, dziękując im za wspólny czas.
 
A dla chorych, wszystkich uprośmy przebudzenie świadomości oraz wzniesienie wibracji.