Czakry

1 posta

Czakry

Elen Elijah - Tajemnica czakr Stefana, uzdrowienie
Elen Elijah - Czakry - droga z ziemi do nieba
Elen Elijah - Czakra podstawy - rozkodowanie Świadomości
Elen Elijah - Czakra sakralna - rozkodowanie Świadomości
Elen Elijah -Czakra splotu słonecznego - rozkodowanie Świadomości